homeγραφείοέργαεπικοινωνία
   
 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Δημαρχεία - Διοικητικά Κτίρια
Γραφεία
Εκπαιδευτικά Κτίρια
Μουσεία - Πολιτιστικά
Νοσηλευτικά Κτίρια
Σταθμοί Μεταφορών
Ξενοδοχεία - Τουρισμός
Κτίρια Δικαιοσύνης
Βιομηχανικά Κτίρια
Εμπορικές Χρήσεις
Κατοικίες
Αποκαταστάσεις
Υπαίθριες Διαμορφώσεις
 

Ανοικτό Κολυμβητήριο στο Δήμο Περιστερίου Αττικής
       
 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

  Διαγωνισμός με το σύστημα μελέτη - κατασκευή

Κύριος Έργου: Υπουργείο Πολιτισμού - Γ.Γ.Α.

Εργοδότης: Κάππα Τεχνική Α.Ε.

Στάδιο Μελέτης: Οριστική 

Μελέτη: 1994

Προϋπολογισμός Έργου: 1.614.086,57 €
Αρχιτέκτων: Δ. Βασιλόπουλος